Redan som liten parvel började jag sälja lördagsgodis i handlare Valerius kiosk, som var byggd av gamla apelsinlådor och indragna mjölkbord. På den tiden var det vansinnigt kallt på vintrarna, särskilt när jag skulle räkna dagskassan bestående av huvudsakligen ett-, två- och femöringar. Detta var omöjligt i de tumvantar som min moder dragit på mina späda fingrar innan jag gick ut i den trettiogradiga kylan för att pulsa genom den metertjocka snön till kiosken.

Det var drängarna och pigorna i byn som samlades nere vid kiosken för att konsumera upp sina surt förvärvade slantar, de lördagskvällar när det inte var föredrag i Missionskyrkan uppe på höjden, bredvid det gamla sågverket som numera är avvecklat och raserat. Åk gärna förbi och titta någon gång. Ett tunt lager av aska från sågverksskorstenen lade sig över det godis som jag skulle sälja slut innan kvällen var liden och vargarna började yla bortom Gäddträsket.

Idag är träsket torrlagt och kan inte urskiljas mot den övriga naturen i bonde Natanssons hage som nu är igenväxt. Åk gärna dit och titta om ni har vägarna förbi. Det är inte särskilt vackert. Kiosken är nedlagd och ombyggd till ridhus.

Lite senare i livet när jag gick på läroverket och fått mitt körkort extraknäckte jag på kvällar och helger hos handlare Stramberg som ansågs ha det finaste köttet i staden. Av honom lärde jag mig mycket om hur affärer ska skötas. Stramberg var den sortens handlare som kråmade sig för de ”fina” kunderna och behandlade andra som luft.

Jag minns särskilt en dag när Stramberg hade malt upp åtta kilo prima oxfärs som skulle levereras till en särskilt prominent kund. När Stramberg skulle bära ut färsen till bilen råkade han snava och tappade ut hela köttfärsberget på marken, mitt framför ögonen på mig. Stramberg tittade på mig och sa:

– Det är ingen fara. Det är bara känt folk som har gått här.

Därpå rafsade han hastigt upp färsen i tråget och ställde in det i den solheta bilen.

Några timmar senare levererade jag färsen och mig veterligen blev ingen sjuk av det.

Men detta var före de beryktade köttfärsskandalernas tid.