Birgitta Bergsten

Docenten i litteraturvetenskap är född i Göteborg men sedan 1995 bosatt i Västerås. Under en följd av år var hon verksam vid Mälardalens Högskola och bl.a. initiativtagare och drivande för de årliga författardagarna där.

Hennes första diktsamling ”Hud” hade en sinnlig grundton i dialogen mellan ett du och ett jag. Den nya diktsamlingen ”Presens” fokuserar på nuet. Närheten till naturen har båda böckerna gemensamt och de flytande gränserna mellan konst och musik.

Från båda böckerna har ett antal dikter tonsats av Jan Bülow varav några framfördes vid en konsert där den senaste boken lanserades.