Diktboken Presens har reducerats språkligt, trängt under huden in till benet i ett försök att fånga det närvarande, pågående livet. Det finns en närhet till naturen och flytande gränser mellan konst och musik. Flera av dikterna har tonsats av Jan Bülow.

 


Du kan bl.a. hitta boken här: