Lars-Gösta Nauclér

Lars-Gösta har många strängar på sin lyra även om dragspel inte är hans starka sida. Förutom revy och facklitteratur skriver han även poesi. 25 minuter in i andra halvlek utkom 2011.

Fem toner från ett ostämt dragspel heter diktsamling nummer två. Det är svenskt, det är höst och det är ensamt men förunderligt vackert och fritt. ”En dikt ska du inte riktigt förstå” säger författaren. ”Men du ska vilja läsa den en gång till.”