De ökande antalet slukhål

som plötsligt har uppstått i landsbygdens grusvägar

har ingen geologisk förklaring.

Det kan vara tomrummet inom oss

som leds in i jordens inre.

Det kan också vara så att avstånden mellan oss

drar isär vägens yta.

Eller att Världsrymdens svarta hål

övar sig i liten skala

för att ta över.