Barkbåtens saga är numera all
Kräver förvuxen överårs tall

Sådan finns inte i skogen att få
Om du ej länge och vilsen vill gå

Hittar du barken och täljer den till
Ser du sen upp är du alldeles vill

Så av hunger och ålder du kommer att dö
Innan din barkbåt kan provas i sjö.