Betraktelser av det lilla i det stora…

… det var rubriken på den recension som vår senaste bok: Fem toner från ett ostämt dragspel, fick i Norrtälje Tidning härom veckan. ”Det är som att diktaren betraktar tillvaron – naturen, omgivningen, tidens flykt, minnen – med ett lätt vemod. Landskapet...